Palokuntanuoret

AJANKOHTAISTA:

Nuorisotyötoimikunta hakee kilpailupäällikköä. Haku Hakassa.

Kilpailupäällikkö

Kilpailut 2023:

_______________________________

Syyskokouksen asiakirjat 2022 (teksti lisätty 15.12.2022)

Kevätkokous asiakirjat 2022

Kevätkokous asiakirjat

Toimintakertomus
Toimintaohje
Koulutussuunnitelma
Taloustoteuma

Nuorisotyötoimikunnan uudet jäsenet  nähtävillä  Toimikunnat 2023

Ajankohtaiset kuulumiset löydät Hämeen Pelastusliiton nuoret – ryhmä Facebookissa.

Sähköpostia lähetettäessä jätä sulut pois ja käytä vain @- merkkiä ja kirjoita koko osoite yhteen. Tarvittaessa kysy neuvoa toimistolta.

Yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja Kari Vainio 2023-2024
Sähköpostiosoite puheenjohtaja ( @ )hameenpalokuntanuoret.fi
Puhelinnumero 040 – 552 1174

Lisäksi voit ottaa yhteyttä:

Leiripäällikkö (talvi-ja kesäleiri): hpl.leiripaallikko (@ ) hameenpalokuntanuoret.fi
Nuorisotyötoimikunnan sihteeri: sihteeri ( @ ) hameenpalokuntanuoret.fi

Hämeen Pelastusliiton toimisto: toimisto (@ ) hameenpelastusliitto.fi

Aluetoiminta

Hämeen Pelastusliiton palokuntanuorisotyö on jaettu viiteen eri alueeseen joilla yhteyshenkilöinä

toimivat alueohjaajat:

Forssa-Toijala alue:   foto.alueohjaaja (@ )hameenpalokuntanuoret.fi
Hämeenlinnan alue:  hml.alueohjaaja (@ )hameenpalokuntanuoret.fi
Päijät-Hämeen alue:  ph.alueohjaaja (@ )hameenpalokuntanuoret.fi
Ruoveden alue: ruo.alueohjaaja (@ )hameenpalokuntanuoret.fi
Tampereen alue: tre.alueohjaaja (@ )hameenpalokuntanuoret.fi

 

Palokuntanuoret yleistä

Palokuntanuoret toimivat palokuntien nuoriso-osastoissa. Suomessa toimii eri palokuntien alaisuudessa 445 nuoriso-osastoa. Näihin nuoriso-osastoihin kuuluu n. 7 300 7–17-vuotiasta tyttöä ja poikaa. Ohjaajia on mukana noin 1 800 henkeä. (SPEK toimintatilasto 2015, otos 375/445 os.)

Nuoriso-osastot on yleensä jaettu ikäluokittain, useissa palokunnissa varhaisnuoriin ja nuoriin. Varhaisnuoriksi lasketaan 7–9-vuotiaat ja nuoriksi 10-17-vuotiaat. Useissa palokunnissa varhaisnuoret myös harjoittelevat eri aikaan kuin nuoret.

Palokuntanuorisotyön tärkeimpiä tavoitteita on antaa nuorille tietoja ja taitoja joita he voivat hyödyntää myöhemmin elämässään. Kaikki nuoret eivät välttämättä jatka palokunnassa, mutta nämä opitut taidot ovat silti heille avuksi.

Toiminta

Palokunnan säännöistä riippuen nuori voi siirtyä 16–18-vuotiaana palokunnan hälytysosastoon, jolloin hänellä on usein jo hyvät pohjatiedot. Palokuntanuorisotyön tarkoituksena on myös kasvattaa turvallisuustietoisia ja auttavaisia kansalaisia sekä tarjota lähes ilmainen ja hyödyllinen harrastus.

Palokuntanuorten vuoden kohokohta on pelastusliiton järjestämä kesäleiri. Kesäleiri on viikon mittainen koulutusleiri, joissa opetellaan uutta ja hyödynnetään jo opittuja taitoja. Niillä suoritetaan erilaisia palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja sekä mitataan osaamista taitomerkkikokeissa.

Seuraavana alla lueteltuna palokuntanuorten kesäleirin kurssit:

Katso linkistä:

Kesäleirin kurssit

Toimihenkilöt

Liiton nuorisotyön puheenjohtajan tehtävänä on kutsua koolle toimikunnan kokoukset ja toimia niissä puheenjohtajana, valmistella toimikunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimia esittelijänä, huolehtia ja valvoa kokousten päätösten toimeenpanoa ja toteutusta sekä edustaa toimikuntaa valtakunnan, liiton ja alueiden tapahtumissa.

Liiton puheenjohtajan tehtävänä on toimia nuorisotyötoimikunnan kokouksissa esittelijänä, edustaa toimikuntaa valtakunnan, liiton ja alueiden tapahtumissa ja pitää yhteyttä liittoon, keskusjärjestöön, alueiden nuorisotyönohjaajiin, muihin nuorisojärjestöihin, sekä nuorisoviranomaisiin liiton alueella.

Liiton kilpailupäällikön tehtävänä on pitää yhteyttä järjestämisvuorossa olevaan alueeseen kilpailujen järjestämisestä ja avustaa osaltaan niiden järjestämisessä, huolehtia kilpailujen tuomariston kouluttamisesta tarpeen mukaan. Olla yhteydessä vuorossa olevaan alueeseen kilpailujen järjestämisestä ja avustaa osaltaan niiden järjestämisessä  ja koordinoida liiton kilpailuja, sekä huolehtia valtakunnallisten kilpailujen esikarsintojen järjestämisestä leirien yhteydessä (sankoruisku-kilpailu). Kilpailupäällikkö varmistaa kiertopalkinnot kilpailupaikalle ja huolehtii kilpailutuloksien toimittamisesta nuorisotyön sihteerille.

Koulutuspäällikkö toimii liiton nuorisotyön koulutuspäällikkönä ja suunnittelee nuorisoleirillä toteutettavien kurssien yleisohjelmat ja järjestettävät kurssit sekä suunnittelee ohjaajakoulutuksen toteuttamisen. Organisoi taitomerkkikokeen sekä dokumentoi ne tilastointia sekä uusintakoesuorituksia varnet (listaa suoritukset kursseittain). Osallistuu opintopäivien suunnitteluun siltä osin kuin ohjelma käsittelee koulutusta.

Varhaisnuorten koulutuspäällikkö suunnittelee ja vastaa varhaisnuorisotyön järjestelyistä liitossa, vastaa leirin varhaisnuorten toiminnasta ja pitää yhteyttä liitossa toimivien varhaisnuorten osastojen vetäjiin.

Alueohjaaja toimii aluetoimikunnan puheenjohtajana ja edustaa aluetta, kutsuu koolle aluetoiminnan kokoukset, edustaa aluetta liiton nuorisotyötoimikunnan kokouksissa ja
viestii alueen asioista liiton nuorisotyötoimikunnalle sekä päinvastoin.

Tiedottaja tiedottaa alueohjaajille tulevista tapahtumista, ylläpitää Facebookissa riittävää tiedotusta liiton nuorisotyön tapahtumista, laatii tarvittaessa sähköisen osastokirjeen yhdessä liiton nuorisotyön puheenjohtajan kanssa ja toimittaa sen alueohjaajille jaettavaksi alueen palokuntiin.

Sihteerin tehtävänä on laatia yhdessä puheenjohtajan  kanssa kokousten asialistat ja huolehtii niiden lähettämisestä, toimia sihteerinä toimikuntien kokouksissa, huolehtia toimintatilastojen kokoamisesta ja hoitaa muut toimikunnan ja liiton antamat tehtävät.

Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön kilpailut

Liiton kilpailujen voimassaolevat säännöt löytyvät linkeistä. Muista kilpailuohjeista voit tiedustella kilpailupaallikko@hameenpalokuntanuoret.fi.

Muut nuorisotyön kilpailut, joihin Hämeen Pelastusliiton nuoret voivat osallistua:

Kilpailutulokset Veikon Malja 2021 tästä tulokset

Katso tulevat kurssit, tapahtumat ja koulutukset vuosikalenterista

Sivukartta