Palokuntakoulutus

Hämeen Pelastusliitto toteuttaa pelastusalan vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä. Koulutuksen järjestämisestä vastaa pelastuslaitos pelastuslain mukaisesti. Yhteistoiminta ja järjestelyt on sovittu pelastusliiton ja pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla.

Kurssinjohtajien kurssihallintaan tarvittavat lomakkeet ovat sivulla tiedotteet ja lomakkeet

psr_logo_fiSivis

Katso tulevat kurssit, tapahtumat ja koulutukset vuosikalenterista

Sivukartta