Onnettomuusharjoitukset

Onnettomuusharjoitukset kuuluvat isona osana Hämeen Pelastusliiton toimintaan. Onnettomuusharjoituksia on erilaisia, joista tunnetuin on poistumisharjoitus. Muita onnettomuusharjoituksia ovat sisällesuojautumisharjoitus, kaasuvuotoharjoitus, liikenneonnettomuusharjoitus, tulipaloharjoitus, tai muu poikkeusolo-harjoitus.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoituksen suunnittelu aloitetaan tutustumalla kiinteistöön. Hyvin suunniteltu harjoitus on puoliksi tehty. Poistumisharjoitukseen saadaan lisää todentuntua palokellojen soittamisella, evakuointikäskyllä tai savukoneella.

Harjoitus tehdään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja sen vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Poistumisharjoitus toteutetaan aina toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Mukana on harjoituksen johtaja ja harjoitettavan ryhmän koon mukaan tarvittava määrä tarkkailijoita. Poistumisharjoituksesta annetaan kirjallinen palaute harjoituksen tilaajalle toiminnan kehittämiseksi sekä puutteiden korjaamiseksi.

Tarvittaessa voidaan laatia tai päivittää ohjeistukset poistumistilanteisiin. Poistumisharjoitus valmentaa turvalliseen poistumiseen esimerkiksi palohälytys- tai onnettomuustilanteessa. Riskiarvioon perustuen poistumisharjoitus suositellaan tehtäväksi vuosittain.

Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan aiheesta ja suunnitellaan juuri Teille sopiva harjoitus.

Sisällesuojautumisharjoitus

Sisällesuojautumisharjoituksen suunnittelu aloitetaan tutustumalla kiinteistöön. Sisällesuojautuminen tapahtuu yleensä aina ulkopuolisen vaaratilanteen vuoksi. Tällaisen vaaratilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi suurta savua muodostava tulipalo, kaasuvuoto, säteily tai ilmansaasteet.

Harjoitus tehdään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja sen vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Sisällesuojautumisharjoitus toteutetaan aina toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Mukana on harjoituksen johtaja ja harjoitettavan ryhmän koon mukaan tarvittava määrä tarkkailijoita. Sisällesuojautumisharjoituksesta annetaan kirjallinen palaute harjoituksen tilaajalle toiminnan kehittämiseksi sekä puutteiden korjaamiseksi.

Tarvittaessa voidaan laatia tai päivittää ohjeistukset sisällesuojautumistilanteisiin.

Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan aiheesta ja suunnitellaan juuri Teille sopiva harjoitus.

Kaasu- tai nestevuotoharjoitus

Kaasu- tai nestevuotoharjoituksen suunnittelu aloitetaan tutustumalla kiinteistöön ja sen riskikohteisiin. Hyvin suunniteltu harjoitus on puoliksi tehty. Kaasu- ja nestevuotoharjoitukseen saadaan lisää todentuntua palokellojen soittamisella, evakuointikäskyllä ja savukoneella.
Harjoitus tehdään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja sen vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Kaasu- ja nestevuotoharjoitus toteutetaan aina toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Mukana on harjoituksen johtaja ja harjoitettavan ryhmän koon mukaan tarvittava määrä tarkkailijoita. Kaasu- ja nestevuotoharjoituksesta annetaan kirjallinen palaute harjoituksen tilaajalle toiminnan kehittämiseksi sekä puutteiden korjaamiseksi.

Tarvittaessa voidaan laatia tai päivittää ohjeistukset poistumistilanteisiin.

Kaasu- ja nestevuotoharjoitus valmentaa turvalliseen poistumiseen kaasu- tai nestevuodon sattuessa. Kaasu- tai nestevuotoa saattaa seurata räjähdyksiä tai myrkytyksiä onnettomuustilanteessa. Riskiarvioon perustuen kaasu- tai nestevuotoharjoitus suositellaan tehtäväksi vuosittain.

Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan aiheesta ja suunnitellaan juuri Teille sopiva harjoitus.

Liikenneonnettomuusharjoitus

Liikenneonnettomuusharjoituksen suunnittelu aloitetaan tutustumalla tilaajan valmiuksiin ja resursseihin sekä sen haavoittuvuuteen. Hyvin suunniteltu harjoitus on puoliksi tehty. Liikenneonnettomuusharjoitukseen saadaan lisää todentuntua savupatruunoilla, maskeerauksilla ja muilla efekteillä. Liikenneonnettomuusharjoituksen tasoa voidaan nostaa lisäämällä sidosryhmien osallistumista harjoitukseen.

Harjoitus tehdään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja sen vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Liikenneonnettomuusharjoitus toteutetaan aina toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Mukana on harjoituksen johtaja ja harjoitettavan ryhmän koon mukaan tarvittava määrä tarkkailijoita. Liikenneonnettomuusharjoituksesta annetaan kirjallinen palaute harjoituksen tilaajalle toiminnan kehittämiseksi sekä puutteiden korjaamiseksi.

Liikenneonnettomuusharjoituksia järjestetään pelastustoimelle, sairaankuljetukselle sekä poliisille.

Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan aiheesta ja suunnitellaan juuri Teille sopiva harjoitus.

Tulipaloharjoitus

Tulipaloharjoituksen suunnittelu aloitetaan tutustumalla ”palavaan kohteeseen”. Hyvin suunniteltu harjoitus on puoliksi tehty. Tulipaloharjoitukseen saadaan lisää todentuntua palokellojen soittamisella ja savukoneella.

Harjoitus tehdään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja sen vaativuus määritetään valmiuksien mukaan. Tulipaloharjoitus toteutetaan aina toimintaympäristöön soveltuvalla tavalla. Mukana on harjoituksen johtaja ja harjoitettavan ryhmän koon mukaan tarvittava määrä tarkkailijoita. Tulipaloharjoituksesta annetaan kirjallinen palaute harjoituksen tilaajalle toiminnan kehittämiseksi sekä puutteiden korjaamiseksi.

Tarvittaessa voidaan laatia tai päivittää ohjeistukset vastaaviin tilanteisiin.

Tulipaloharjoitus valmentaa turvalliseen tulipalon sammuttamiseen ja muiden henkilöiden pelastamiseen sekä evakuoimiseen. Riskiarvioon perustuen tulipaloharjoitus suositellaan tehtäväksi vuosittain.

Tulipaloharjoituksia järjestetään pelastustoimelle, sairaankuljetukselle, poliisille sekä teollisuudelle.

Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan aiheesta ja suunnitellaan juuri Teille sopiva harjoitus.

Muut harjoitukset

Suunnittelemme ja järjestämme myös muita harjoituksia. Ota yhteyttä rohkeasti ja kerro ajatuksesi sekä tarpeesi, niin suunnitellaan yhdessä hyvä ja kattava harjoitus.

Katso tulevat kurssit, tapahtumat ja koulutukset vuosikalenterista

Sivukartta