Vakuutukset

Hämeen Pelastusliiton jäsenpalokunnat voivat hankkia yhdistykselle edullisesti ryhmävakuutuksia. Lisätietoja maksujen suuruudesta ja vakuutuksiin liittymisestä saa liiton toimistosta. Päijät-Hämeen Pelastuslaitos vastaa oman alueensa palokuntien vakuutusmaksuista.

Vuosi-ilmoitus 2020

HPL:n kautta saatavat VPK vakuutukset:

  1. Tapaturmavakuutus
  2. Hallinnon vastuuvakuutus
  3. Palokunnan vastuuvakuutus

Toimintaohjeet vahingon tapahduttua:

Vahinkoilmoitusta varten tarvitaan asiakastunnus ja vakuutustunnus, jotka näkyvät vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjat on lähetetty uusille vakuutuksen ottajille ja mikäli vakuutuskirjan ehdoissa tapahtuu muutoksia, lähetetään voimassa oleva uusi vakuutuskirja VPK:n yhteyshenkilölle. Jos vakuutuskirjaa ei löydy voi toimistolta pyytää lähetettäväksi uuden; toimisto@hameenpelastusliitto.fi.

VPK:n vastuuhenkilö voi suoraan ottaa yhteyttä vahinkoasiassa Pohjola Vakuutuksen palvelunumeroon 03030303, jonne tehdään vahinkoilmoitus (netissä ilmoituksen tekeminen ei vielä ryhmävakuutuksessa onnistu, lomakkeita ja ohjeita sivulla pohjola.fi). Vahingon sattuessa voi ottaa yhteyttä myös suoraan Pohjola Vakuutuksen yhteyshenkilöön Mika Haapakanniin.

Mika Haapakanni
Yhteyspäällikkö
Pohjola Vakuutus
010 253 1396  / 040 504 2973
mika.haapakanni(at)pohjola.fi

VPK-yhdistyksen tulee ilmoittaa liiton toimistoon vakuutuksiin tulevista muutoksista seuraavalle vakuutuskaudelle.  Vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitetaan vakuutukset ja henkilömäärät ryhmittäin, pyydetään vuoden lopussa.

1. Tapaturmavakuutus

Vakuutus on voimassa VPK:n palonsammutuksessa, palonsammutusharjoituksissa, palokunnan kilpailuissa ja näytöstilaisuuksissa, tapahtumissa, paloasemaa ja -kalustoa kunnostettaessa, päivystysvuorojen aikana harjoitettavassa urheilutoiminnassa, kuljetettaessa sairasta palopaikalta sairaalaan, pelastus- tai vastaavassa toiminnassa ja em. tilaisuuksiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus on voimassa myös SPEK:n ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumissa.

HUOM. Kun  palokunnalta työantajana edellytetään työntekijän työtapaturmavakuutusta se on ensisijainen vakuutus.  Työntekijän työtapaturmavakuuttaminen on lakisääteinen työnantajavelvoite koskien kaikkia työnantajia, jotka maksavat palkkaa kalenterivuoden aikana yli 1300 euroa. Näissä tapauksissa tässä tarjottu tapaturmavakuutus antaa lisäturvan lakisääteisen vakuutuksen lisäksi.

Tapaturmavakuutuksen korvausmäärät:

Hälytysosasto:

Hoitokorvaus: 8410,00 €

Päiväkorvaus: 25,00 €

haittakorvaus: 60548,00 €

kuolemantapaus: 15137,00 €

Nuoriso-osastot:

Hoitokorvaus: 8410,00 €

Haittakorvaus: 45411,00 €

kuolemantapaus: 2523,00 €

Muut jäsenet esim. naiset:

Hoitokorvaus: 8410,00 €

haittakorvaus: 5046,00 €

kuolemantapaus: 1682,00 €

Muut jäsenet yli 70-v:

Hoitokorvaus: 8410,00 €

haittakorvaus: 5046,00 €

kuolemantapaus: 1682,00 €

2. Hallinnon vastuuvakuutus

Vakuutettuina ovat VPK:n hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, palokunnanpäällikkö, varapäällikkö, ja eri osastojen johtajat. Vakuutuksesta korvataan taloudellinen vahinko, jonka vakuutettu on aiheuttanut toimiessaan yhteisön hallinnossa ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä on varallisuusvahingossa 200 000,00 € ja omavastuu 2000,00 € vahinkoa kohden. Vakuutus on voimassa Suomessa.

3. Palokunnan vastuuvakuutus

Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot. Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 1 000 000,00 € ja omavastuu jokaisesta vahingosta 600,00 €. Vakuutus on voimassa Euroopassa.

Katso tulevat kurssit, tapahtumat ja koulutukset vuosikalenterista

Sivukartta