Vakuutukset

Hämeen Pelastusliiton jäsenpalokunnat voivat hankkia yhdistykselle edullisesti ryhmävakuutuksia. Lisätietoja maksujen suuruudesta ja vakuutuksiin liittymisestä saa liiton toimistosta. Päijät-Hämeen Pelastuslaitos vastaa oman alueensa palokuntien vakuutusmaksuista.

HPL:n kautta saatavat VPK vakuutukset:

  1. Tapaturmavakuutus
  2. Hallinnon vastuuvakuutus
  3. Palokunnan vastuuvakuutus

Toimintaohjeet vahingon tapahduttua:

Tapaturman sattuessa VPK:n vastuuhenkilö voi suoraan ottaa yhteyttä Pohjola Vakuutuksen Terveysmestari palveluun 0100 5225. Terveysmestari arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa sinut suoraan oikeanlaiseen hoitoon lääkärikumppanille.

Vastuuvakuutusasioissa ota yhteys Pohjola Vakuutuksen asiakkuuspäällikkö Mika Haapakanniin 010 253 1396  / 040 504 2973  mika.haapakanni(at)pohjola.fi

Vahinkoilmoitusta varten tarvitaan asiakastunnus ja vakuutustunnus, jotka näkyvät vakuutuskirjassa. Jos vakuutuskirja on hukkunut, niin toimistolta voi pyytää lähetettäväksi uuden: toimisto@hameenpelastusliitto.fi

 

VPK-yhdistyksen tulee ilmoittaa liiton toimistoon vakuutuksiin tulevista muutoksista seuraavalle vakuutuskaudelle. Vakuutusilmoitus seuraavalle vuodelle pyydetään marraskuussa. Vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan  vakuutukset ja henkilömäärät ryhmittäin ja ilmoituksessa näkyvät vakuutuksen hinnat eri ryhmille. Vakuutusmaksuun tulee lisäksi vuodessa 30:- toimitusmaksu/palokunta.

vuosi-ilmoitus_2023

1. Tapaturmavakuutus

Vakuutus on voimassa VPK:n palonsammutuksessa, palonsammutusharjoituksissa, palokunnan kilpailuissa ja näytöstilaisuuksissa, tapahtumissa, paloasemaa ja -kalustoa kunnostettaessa, päivystysvuorojen aikana harjoitettavassa urheilutoiminnassa, kuljetettaessa sairasta palopaikalta sairaalaan, pelastus- tai vastaavassa toiminnassa ja em. tilaisuuksiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus on voimassa myös SPEK:n ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumissa.

Lisätietoja tapaturmavakuutuksen ehdoista

HUOM !

Kun palokunnalta työantajana edellytetään työntekijän työtapaturmavakuutusta, se on ensisijainen vakuutus.  Työntekijän työtapaturmavakuuttaminen on lakisääteinen työnantajavelvoite koskien kaikkia työnantajia, jotka maksavat palkkaa kalenterivuoden aikana 1 400 euroa.

Mikäli vapaaehtoistyö (josta ei ole maksettu palkkaa, mutta henkilö on saanut jotain muuta korvausta ) katsotaan työsuhteeksi, tapaturman korvaus maksetaan TyTalista ( työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ). VPK:n on aina syytä selvittää oma lakisääteinen vakuutusvelvollisuus.

LISÄKSI:

Jos pelastustehtävään osallistumisesta ei makseta palkkaa, valtiokonttori voi maksaa sopimuspalokuntalaiselle korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista pelastuslain perusteella silloin, kun ei ole oikeutta korvaukseen muun lain mukaan. Valtion varoista korvausta maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteiden mukaan.

Vahinkotapauksessa lakisääteisen korvausten lisäksi liiton tapaturmavakuutuksesta maksetaan päiväraha-, invaliditeetti- tai kuolinturva- korvausta.

Lisätietoa korvausjärjestyksestä sopimuspalokuntien pelastustoiminnassa

Tapaturmavakuutuksen korvausmäärät:

Hälytysosasto/ensivaste:

Hoitokorvaus: 15 000 €

Päiväkorvaus: 25 €

Invaliditeettiturva: 60 500 €

Kuolemantapaus:  30 000 €

 

Nuoriso-osastot:

Hoitokorvaus: 8 500 €

Invaliditeettiturva: 45 500 €

Kuolemantapaus: 2 500 €

 

Muut jäsenet esim. naiset:

Hoitokorvaus: 8 500 €

Invaliditeettiturva: 5 000 €

Kuolemantapaus: 1 700 €

 

Muut jäsenet yli 70-v:

Hoitokorvaus: 8 500 €

Invaliditeettiturva: 5 000 €

Kuolemantapaus: 1 700 €

2. Hallinnon vastuuvakuutus

Vakuutettuina ovat VPK:n hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, palokunnanpäällikkö, varapäällikkö, ja eri osastojen johtajat. Vakuutuksesta korvataan taloudellinen vahinko, jonka vakuutettu on aiheuttanut toimiessaan yhteisön hallinnossa ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä on varallisuusvahingossa 200 000 € ja omavastuu 2000 € vahinkoa kohden. Vakuutus on voimassa Suomessa.

3. Palokunnan vastuuvakuutus

Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa, palo- ja pelastustoiminta, toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot. Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 1 000 000€ ja omavastuu jokaisesta vahingosta 600€. Vakuutus on voimassa Euroopassa.

Jos palokunta tekee jotain muuta toimialaa, kuten nostotoimintaa tai puunkaatoa, silloin pitää nämä toimialat vakuuttaa omalla vastuuvakuutuksellaan. Vastuuvahingoista sekä mahdollisten muiden toimialojen vakuuttamisesta voi olla yhteydessä Pohjola Vakuutuksen asiakkuuspäällikköön Mika Haapakanniin.

Katso tulevat kurssit, tapahtumat ja koulutukset vuosikalenterista

Sivukartta